Leuven Night Run

Parcours

Terwijl jullie flink trainen proberen wij een zo gevarieerd mogelijk parcours aan te bieden. Hier houden we je alvast up to date met een stand van zaken. Het parcours is onder voorbehoud van wijzigingen.

We streven ernaar om minimaal 30% van het parcours te vernieuwen!

Al veel locaties? Dat klopt maar we zijn er nog niet… er komen nog toppertjes aan

Start

rector De Somerplein
Starten doen we in waves op het Rector De Somerplein waar een DJ ons alvast in de juiste sfeer brengt.

Het Rector De Somerplein, kortweg De Somerplein, is een plein in het centrum van Leuven. Het plein werd genoemd naar de eerste rector van de Nederlandstalige Katholieke Universiteit Leuven, professor Pieter De Somer. Het plein is de verbinding tussen de Bondgenotenlaan, de Tiensestraat, de Grote Markt en het Margarethaplein. Het plein wordt gedomineerd door het koor van de Sint-Pieterskerk.

Na het station van Leuven is het De Somerplein met zijn drukke bushaltes de belangrijkste toegangsweg tot Leuven via het openbaar vervoer. Op het plein staat ook het Fonske, een standbeeld dat de KU Leuven bij haar 550-jarige bestaan aan de stad schonk.
(Bron: Wikipedia)

De Leuvenaars en studenten spreken vaak af “Aan Fonske”, wel dat doen wij nu ook. Fonske was in 2017 tevens ons logo en sierde toen ook de jaarlijkse T-shirt. In 2022 valt die eer te beurt aan het Mariabeeld op de Keizersberg van Leuvenaar Benoit van Uytvanck. Een waar collectorsitem!

Justitiepaleis


Het justitiepaleis, werd tussen 1923 en 1930 opgetrokken in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Brabant naar ontwerp van de Brusselse architect O. Francotte. Deze door de Franse Academie gevormde architect hanteerde een exuberante historiserende architectuurstijl waarin in ruime mate traditionele elementen uit voornamelijk de Franse renaissance en barok werden aangewend. Het gebouw huisvest de correctionele rechtbank, de handelsrechtbank, de burgerlijke rechtbank, en sinds 1996 ook het assisenhof, met alle bijhorende gerechtelijke diensten.
(Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/)
De stadsschouwburg

Stadsschouwburg
De Stadsschouwburg is een concert- en theaterzaal in Leuven. Het gebouw is gelegen aan de Bondgenotenlaan 21 en werd opgetrokken in 1867 ter vervanging van de zaal ’t Muziek Frascati die door de aanleg van de voorgenoemde laan had moeten verdwijnen.
Stadsarchitect E. Lavergne werd in 1863 belast met de bouw van een nieuwe concertzaal ter vervanging van de bekende “Frascati”-zaal van de familie Cordemans.
De bouw vatte aan in 1864 en de plechtige opening vond plaats op 3 september 1867.

Ooit al in looptenue naar het theater geweest? Dit is je kans!
(Bron: Wikipedia)Universiteitsbibliotheek


Nadat de oorspronkelijke universiteitsbibliotheek tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers werd verwoest, kreeg de KU Leuven na de oorlog een nieuwe bib aan het Ladeuzeplein. Het elegant gebouw van architect Whitney Warren is opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl en kreeg een klokkentoren van 87 meter hoog mee. Tijdens Wereldoorlog II was er opnieuw veel schade, maar nadien werd het gebouw in zijn glorie hersteld.
(Bron: www.standaard.be)M – Museum

museum M
M – Museum Leuven is een museum in de Leuvense binnenstad, op de locatie van het vroegere stedelijk museum Vander Kelen-Mertens. Het museum beschikt over een eigen collectie van circa 46.000 werken. De opening vond plaats op 20 september 2009 door de Belgische prinses Mathilde en de Nederlandse prinses Máxima.

M – Museum Leuven was de laureaat van de museum- en publieksprijs van de Vlaamse MuseumPrijs 2011.
(Bron: Wikipedia)Cera


Begin dit jaar vond de feestelijke inhuldiging plaats van de nieuwe huisvesting van de coöperatie Cera. Met de nieuwbouw op de hoek van de Muntstraat en de Boekhandelstraat vestigt Cera het beslissingscentrum van de coöperatie in de historische binnenstad.

Paul Robbrecht, van het architectenbureau Robbrecht & Daem, z’n visie op het nieuwe Cera-gebouw: “Het nieuwe Cera-gebouw belichaamt de coöperatieve en maatschappelijke ambitie maar gelijktijdig is het een gebouw dat zich in de stad inweeft en een verbindende alliantie aangaat met belangrijke architecturale componenten uit de omgeving: het Stadhuis, het Helleputtegebouw en het Hôtel d’Eynatten. Het gebouw is een stad in de stad.”

Oordeel zelf op de Leuven Night Run…

(Bron: www.cera.be)

Stadhuis

stadhuis
Het stadhuis van Leuven is een van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld en staat op de Grote Markt van de stad.

De plannen voor het stadhuis van Leuven zijn gebaseerd en geïnspireerd op het Stadhuis van Brugge. Het Brugse stadhuis is een van de oudste in België en stond, naast dat van Leuven, model voor onder meer het stadhuis van Oudenaarde, Brussel en Gent.

Het stadhuis telt drie verdiepingen. Tussen de vensters zijn telkens twee nissen, die lichtjes uitspringen. Drie van de vier hoektorens hebben ook nissen. De kraagstenen zijn gebeeldhouwde voorstellingen uit de bijbel. Het steeds terugkerende onderwerp is schuld en boete. Ze hadden een belerende en vermanende functie.
(Bron: Wikipedia)

Universiteitshallen – Jubileumzaal

universiteitshal
Was oorspronkelijk de lakenhalle, in 1317 opgericht door de architecten Jan Stevens, Arnold Hore en Godfried Raes (huidige benedenverdieping in gotische stijl).
In 1432 werd de pas gestichte universiteit ondergebracht in de vleugel aan de Krakenstraat. De vier hogere faculteiten en de administratie vonden gedurende vele eeuwen onderdak. De hal bleef leslokaal tot de Eerste Wereldoorlog.
In 1679 verkocht de stad de universiteitshal volledig aan de universiteit, waarna het gebouw hoger werd opgetrokken (huidige eerste verdieping in barokstijl).
In 1723 werd de Regavleugel aangebouwd (classicistische gevel in zandsteen aan kant van de Oude Markt). In 1914 vernield door brand; hersteld in 1922.
Nu nog zijn de diensten van het rectoraat erin ondergebracht.

Ook dit jaar geen korte doorsteek, neen het mag wat meer zijn. We nemen de trappen naar boven en lopen door de prachtige jubileumzaal van het gebouw!

(Bron: www.leuven.be)

Dewerf

dewerf
Dewerf is een ideaal ontmoetingspunt om gezellig met vrienden bij te praten, maar hongerige magen komen hier ook beslist aan hun trekken.

Je eten wordt ook nét iets anders geserveerd dan in een doorsnee café. Je fruitsap drink je bijvoorbeeld uit vrolijk gekleurde plastieken bekers. Je ijsje eet je uit een ouderwetse weckpot. Je chocolademelk wordt steeds vergezeld van een prince-koek en het verse fruitsap, tja, dat moet je zelf maar eens uitproberen. Op elk tafeltje staat alvast een rol keukenpapier klaar om de smosboel op te ruimen

Dewerf een vaste waarde op ons parcours, zo ook dit jaar!
(Bron: Leven in Leuven)

Museum voor dierkunde


De coelacanth, het zegt je vermoedelijk niet veel. Zo’n coelacanth is een vis waarvan we tot in de 20ste eeuw dachten dat hij 65 miljoen jaar geleden was uitgestorven, samen met de dinosauriërs. Intussen weten we beter. In het Museum voor Dierkunde van de Leuvense universiteit kun je een exemplaar bewonderen. Net als het skelet van een Groenlandse walvis uit circa 1880. En nog zo’n 4998 andere specimina. Een verborgen dierenrijk in Leuven!

Van spons tot walvis
Het museum beheert een indrukwekkende collectie: skeletten, opgezette dieren, exemplaren in vloeistof. Met name de collectie schelpen is bijzonder uitgebreid. Je krijgt hier een systematisch en ‘levendig’ overzicht van het dierenrijk, van spons tot zoogdier.
(Bron: https://www.erfgoedcelleuven.be)


Sint – Donatuspark (stadspark)

stadspark
Het Sint-Donatuspark is een stadspark in de Belgische stad Leuven, gelegen tussen de Charles Deberiotstraat, de Vlamingenstraat en de Naamsestraat. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl en werd tussen 1993 en 1998 opnieuw aangelegd.

In het Sint-Donatuspark bevinden zich thans restanten van de oorspronkelijke ringmuur rond de stad Leuven uit de twaalfde eeuw. Het betreft enkele torens, opgetrokken uit zandsteen en ijzerzandsteen, die tegenwoordig afgesloten zijn voor het publiek.

In de volksmond is het Sint-Donatuspark beter bekend als het stadspark of de Gielenhof (gilden hof).
(Bron: Wikipedia)

Huis De Munter


Huis De Munter is beschermd als monument. Het pand bestaat uit de 18de-eeuwse Baelemansvleugel met voorgevel uit 1850, en de 15de- of 16de-eeuwse Golijn Virulivleugel, en maakte aanvankelijk deel uit van het domein van de familie Van ’t Sestich. We passeren langs dit stukje erfgoed om onze weg voort te zetten richting de Naamsestraat.
(Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be)


Groot Begijnhof

Groot Begijnhof
Een passage door het Groot Begijnhof kan uiteraard niet ontbreken. Hier zal je niet alleen wat trager lopen door de kasseien, maar vooral ook om wat langer te kunnen genieten van deze unieke locatie.

Het Groot Begijnhof van Leuven, ook bekend als Begijnhof Ten Hove, is een gaaf bewaarde, en volledig gerestaureerde historische wijk van een tiental straten in het zuiden van de binnenstad. Het is een van de grootste nog bestaande begijnhoven in Vlaanderen, met een bebouwde oppervlakte van ongeveer 3 ha. De Dijle stroomt dwars door het hof en splitst er in twee armen.
(Bron: Wikipedia)


Het Dijlepark

Dijlepark
Dit parkje tussen de kleine en de grote Dijlearm ging in 1994 open voor het publiek.
In de middeleeuwen stonden hier tal van watermolens: de Voorste Begijnmolen, de Graetmolen, de Boemalemolen en de Redingenmolen. In die tijd werd dit gebied ‘de Werf’ genoemd. Hier legden schepen aan die het gehucht Hove en de verschillende molens bevoorraadden.
(Bron: www.leuven.be)

Dit parkje maakte voor het eerst deel uit van het parcours van wat toen nog de Leuven Sprint heette. Gezien vele Leuvenaars toen verrast waren over het bestaan ervan, plaatsen we het graag opnieuw in de kijker.

Refugehof


We steken de Dijle over en daar waar vroeger een parking lag vinden we nu een nieuwe woonwijk met in het midden nieuw groen in de stad. Leuvenaar en toch nog niet langsgeweest? Je bent niet de enige. Wij zorgen ervoor dat je voortaan misschien wel een ommetje maakt bij je volgende wandeling door de binnenstad.


De Kruidtuin

kruidtuin
De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van België. De universiteit van Leuven legde hem in 1738 aan voor haar studenten geneeskunde.

In 1835 werd de Kruidtuin van Leuven overgedragen aan de stad Leuven, die in 1982 de oranjerie in haar oorspronkelijke staat renoveerde en een tropische serre plaatste. Liefhebbers van planten en kruiden kunnen hun hart ophalen aan de uiteenlopende collecties. In het serrecomplex van 450 m² vind je naast tal van kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, ook een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten.
(Bron: www.leuven.be)


Niet lopen achter de bus, maar door de bus!

tofsportnachtbus
Het is eens iets anders, maar het wordt elk jaar opnieuw gesmaakt op onze loop. Het lopen door een gelede bus van De Lijn. Ook dit jaar zijn ze weer present, we vinden ze dit jaar aan de Leuvense vaart. Op de “bel” drukken hoeft niet, de deuren staan al open…


Heilige-Drievuldigheidscollege – Finish

hdc
Het Heilige-Drievuldigheidscollege is een katholieke school ingericht door de paters Jozefieten in het hartje van Leuven.
De school werd in 1843 gesticht door kanunnik Constant Van Crombrugghe, stichter van de Congregatie van de Jozefieten. De hoofdingang van de school bevindt zich op het uiteinde van de Oude Markt, de achterzijde van de school bevindt zich aan het Pater Damiaanplein waar het stoffelijk overschot van de Heilige Damiaan van Molokai rust in de crypte van de Sint-Antoniuskerk.
Finishen doen we dit jaar voor het eerst op de speelplaats van het HDC. Wandel verder door de schoolpoort naar de Oude Markt en geniet verder van de unieke sfeer op de Tofsportnacht.

(Bron: Wikipedia)