Leuven Night Run

Parcours

Terwijl jullie flink trainen proberen wij een zo gevarieerd mogelijk parcours aan te bieden. Hier houden we je alvast up to date met een stand van zaken. Het parcours is onder voorbehoud van wijzigingen.

We streven ernaar om minimaal 30% van het parcours te vernieuwen!

Start

rector De SomerpleinStarten doen we in waves op het Rector De Somerplein waar een DJ ons alvast in de juiste sfeer brengt.

Het Rector De Somerplein, kortweg De Somerplein, is een plein in het centrum van Leuven. Het plein werd genoemd naar de eerste rector van de Nederlandstalige Katholieke Universiteit Leuven, professor Pieter De Somer. Het plein is de verbinding tussen de Bondgenotenlaan, de Tiensestraat, de Grote Markt en het Margarethaplein. Het plein wordt gedomineerd door het koor van de Sint-Pieterskerk.

Na het station van Leuven is het De Somerplein met zijn drukke bushaltes de belangrijkste toegangsweg tot Leuven via het openbaar vervoer. Op het plein staat ook het Fonske, een standbeeld dat de KU Leuven bij haar 550-jarige bestaan aan de stad schonk.
(Bron: Wikipedia)

De Leuvenaars en studenten spreken vaak af “Aan Fonske”, wel dat doen wij nu ook. Fonske was in 2017 tevens ons logo en sierde toen ook de jaarlijkse T-shirt. In 2022 valt die eer te beurt aan het Mariabeeld op de Keizersberg van Leuvenaar Benoit van Uytvanck. Een waar collectorsitem!

Justitiepaleis


Het justitiepaleis, werd tussen 1923 en 1930 opgetrokken in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Brabant naar ontwerp van de Brusselse architect O. Francotte. Deze door de Franse Academie gevormde architect hanteerde een exuberante historiserende architectuurstijl waarin in ruime mate traditionele elementen uit voornamelijk de Franse renaissance en barok werden aangewend. Het gebouw huisvest de correctionele rechtbank, de handelsrechtbank, de burgerlijke rechtbank, en sinds 1996 ook het assisenhof, met alle bijhorende gerechtelijke diensten.
(Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/)
De stadsschouwburg

Stadsschouwburg
De Stadsschouwburg is een concert- en theaterzaal in Leuven. Het gebouw is gelegen aan de Bondgenotenlaan 21 en werd opgetrokken in 1867 ter vervanging van de zaal ’t Muziek Frascati die door de aanleg van de voorgenoemde laan had moeten verdwijnen.
Stadsarchitect E. Lavergne werd in 1863 belast met de bouw van een nieuwe concertzaal ter vervanging van de bekende “Frascati”-zaal van de familie Cordemans.
De bouw vatte aan in 1864 en de plechtige opening vond plaats op 3 september 1867.

Ooit al in looptenue naar het theater geweest? Dit is je kans!
(Bron: Wikipedia)


M – Museum

museum M
M – Museum Leuven is een museum in de Leuvense binnenstad, op de locatie van het vroegere stedelijk museum Vander Kelen-Mertens. Het museum beschikt over een eigen collectie van circa 46.000 werken. De opening vond plaats op 20 september 2009 door de Belgische prinses Mathilde en de Nederlandse prinses Máxima.

M – Museum Leuven was de laureaat van de museum- en publieksprijs van de Vlaamse MuseumPrijs 2011.
(Bron: Wikipedia)
Universiteitsbibliotheek


Nadat de oorspronkelijke universiteitsbibliotheek tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers werd verwoest, kreeg de KU Leuven na de oorlog een nieuwe bib aan het Ladeuzeplein. Het elegant gebouw van architect Whitney Warren is opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl en kreeg een klokkentoren van 87 meter hoog mee. Tijdens Wereldoorlog II was er opnieuw veel schade, maar nadien werd het gebouw in zijn glorie hersteld.
(Bron: www.standaard.be)Sint – Donatuspark (stadspark)

stadspark
Het Sint-Donatuspark is een stadspark in de Belgische stad Leuven, gelegen tussen de Charles Deberiotstraat, de Vlamingenstraat en de Naamsestraat. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl en werd tussen 1993 en 1998 opnieuw aangelegd.

In het Sint-Donatuspark bevinden zich thans restanten van de oorspronkelijke ringmuur rond de stad Leuven uit de twaalfde eeuw. Het betreft enkele torens, opgetrokken uit zandsteen en ijzerzandsteen, die tegenwoordig afgesloten zijn voor het publiek.

In de volksmond is het Sint-Donatuspark beter bekend als het stadspark of de Gielenhof (gilden hof).
(Bron: Wikipedia)

Museum voor dierkunde


De coelacanth, het zegt je vermoedelijk niet veel. Zo’n coelacanth is een vis waarvan we tot in de 20ste eeuw dachten dat hij 65 miljoen jaar geleden was uitgestorven, samen met de dinosauriërs. Intussen weten we beter. In het Museum voor Dierkunde van de Leuvense universiteit kun je een exemplaar bewonderen. Net als het skelet van een Groenlandse walvis uit circa 1880. En nog zo’n 4998 andere specimina. Een verborgen dierenrijk in Leuven!

Van spons tot walvis
Het museum beheert een indrukwekkende collectie: skeletten, opgezette dieren, exemplaren in vloeistof. Met name de collectie schelpen is bijzonder uitgebreid. Je krijgt hier een systematisch en ‘levendig’ overzicht van het dierenrijk, van spons tot zoogdier.
(Bron: https://www.erfgoedcelleuven.be)

Dewerf

dewerf
Dewerf is een ideaal ontmoetingspunt om gezellig met vrienden bij te praten, maar hongerige magen komen hier ook beslist aan hun trekken.

Je eten wordt ook nét iets anders geserveerd dan in een doorsnee café. Je fruitsap drink je bijvoorbeeld uit vrolijk gekleurde plastieken bekers. Je ijsje eet je uit een ouderwetse weckpot. Je chocolademelk wordt steeds vergezeld van een prince-koek en het verse fruitsap, tja, dat moet je zelf maar eens uitproberen. Op elk tafeltje staat alvast een rol keukenpapier klaar om de smosboel op te ruimen

Dewerf een vaste waarde op ons parcours, zo ook dit jaar!
(Bron: Leven in Leuven)

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof
Een passage door het Groot Begijnhof kan uiteraard niet ontbreken. Hier zal je niet alleen wat trager lopen door de kasseien, maar vooral ook om wat langer te kunnen genieten van deze unieke locatie.

Het Groot Begijnhof van Leuven, ook bekend als Begijnhof Ten Hove, is een gaaf bewaarde, en volledig gerestaureerde historische wijk van een tiental straten in het zuiden van de binnenstad. Het is een van de grootste nog bestaande begijnhoven in Vlaanderen, met een bebouwde oppervlakte van ongeveer 3 ha. De Dijle stroomt dwars door het hof en splitst er in twee armen.
(Bron: Wikipedia)

Het Dijlepark

Dijlepark
Dit parkje tussen de kleine en de grote Dijlearm ging in 1994 open voor het publiek.
In de middeleeuwen stonden hier tal van watermolens: de Voorste Begijnmolen, de Graetmolen, de Boemalemolen en de Redingenmolen. In die tijd werd dit gebied ‘de Werf’ genoemd. Hier legden schepen aan die het gehucht Hove en de verschillende molens bevoorraadden.
(Bron: www.leuven.be)

Dit parkje maakte voor het eerst deel uit van het parcours van wat toen nog de Leuven Sprint heette. Gezien vele Leuvenaars toen verrast waren over het bestaan ervan, plaatsen we het graag opnieuw in de kijker.

Iers College (OV)


Het Iers College of het Klooster der Ierse Minderbroeders was een klooster in Leuven, in de toenmalige Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden. Vandaag betrekken de Ierse minderbroeders nog slechts een deel van het domein.Ze richtten er een studentenhuis in voor Ierse studenten. In 1984 werd een groot deel van de gebouwen, inclusief de kapel, afgestaan aan het The Leuven Institute for Ireland in Europe. Dit Instituut is een niet-gouvernementele organisatie. Zij wil Ierland en Noord-Ierland op de Europese kaart zetten en werkt samen met de Katholieke Universiteit Leuven. Dit Instituut heeft ook burelen in Belfast en Dublin en legt zich toe op studie- en zakencontacten

(Bron: Wikipedia)

Paridaensinstituut


Het Paridaensinstituut is een katholieke school in het centrum van de stad. De school voor oorspronkelijk meisjesonderwijs werd officieel opgericht in 1834 door Cicercule Paridaens.
De school richt een basisschool en een secundaire school met in de eerste graad de basisopties moderne wetenschappen, Latijn en Latijn-Grieks en verder in de tweede en derde graad een bijna volledig aanbod van studierichtingen in het algemeen secundair onderwijs.

(Bron: Wikipedia)

Refugehof


We steken de Dijle over en daar waar vroeger een parking lag vinden we nu een nieuwe woonwijk met in het midden nieuw groen in de stad. Leuvenaar en toch nog niet langsgeweest? Je bent niet de enige. Wij zorgen ervoor dat je voortaan misschien wel een ommetje maakt bij je volgende wandeling door de binnenstad.De Kruidtuin

kruidtuin
De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van België. De universiteit van Leuven legde hem in 1738 aan voor haar studenten geneeskunde.

In 1835 werd de Kruidtuin van Leuven overgedragen aan de stad Leuven, die in 1982 de oranjerie in haar oorspronkelijke staat renoveerde en een tropische serre plaatste. Liefhebbers van planten en kruiden kunnen hun hart ophalen aan de uiteenlopende collecties. In het serrecomplex van 450 m² vind je naast tal van kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, ook een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten.
(Bron: www.leuven.be)

De velodroom

Velodroom
In afwachting van de podiumkunstensite kan je de Velodroom bezoeken in de benedenstad. Het wordt een cultuur- en sportarena waar je kan spelen, sporten, iets drinken, een boekje lezen…
De Velodroom is een artistieke houten ovale wielerpiste van kunstenaars Elke Thuy en Bruno Herzeele. In en rond die Velodroom vinden culturele, sportieve, sociale … activiteiten plaats. Het wordt een toegankelijke, gezellige en familiale ontmoetingsplek.


(Bron: www.leuven.be/velodroom)
Niet lopen achter de bus, maar door de bus!

tofsportnachtbus
Het is eens iets anders, maar het wordt elk jaar opnieuw gesmaakt op onze loop. Het lopen door een gelede bus van De Lijn. Ook dit jaar zijn ze weer present, we vinden ze dit jaar aan de Leuvense vaart. Op de “bel” drukken hoeft niet, de deuren staan al open…
Labora

labora
Vanuit een historische abdij, waar nog steeds monniken leven volgens het credo ora et labora, doen wij vooral aan labora. Geïnspireerd door de rijke traditie en geschiedenis van de Keizersberg, biedt Labora organisaties en bedrijven ruimte aan om te denken, te maken, samen te werken en te groeien. Hier groeit een community die zichzelf en de lokale omgeving versterkt. Van freelancer tot meerkoppige organisaties, Labora heeft voor iedere vraag naar plek wel een passende formule, van een tijdelijke werkplek tot je eigen stek.


(Bron: www.laboraleuven.be)

Keizersberg

Keizersbergs
De Keizersberg ligt vlak bij de plaats waar de Voer in de Dijle uitmondt. Op de heuvel ligt vandaag de Abdij Keizersberg. De monniken behoren tot de orde van de benedictijnen. Onder de Leuvenaars is deze heuvel echter bekend onder de naam ‘Boelenberg’ of ‘Borgberch’. “Maria, Koningin des Hemels” is de patrones van de abdij. Abt Robert de Kerchove liet daarom een Onze-Lieve-Vrouwebeeld vervaardigen door Benoît Van Uytvanck. Het Mariastandbeeld werd in 1906 geplaatst op de plek waar het de vroegere siervaas verving: op een uitzichtspunt over de stad, voor de achterliggende abdij, nabij de muurerker van de voormalige burcht. In 2022 siert dit beeld het logo van de Leuven Night Run.


(Bron: Wikipedia)

OPEK


OPEK is dé bruisende culturele site aan de vaartkom in Leuven waar verschillende kunstdisciplines elkaar ontmoeten in dans, theater, beeldende kunsten, literatuur en fotografie.
De site is een ontmoetingsruimte waar je voorstellingen bijwoont en debatten volgt. Je kan je stem laten horen bij het acteren of zingen en, tekenen, schilderen en fotograferen behoren ook tot het pallet.
OPEK oogt statisch, gehuisvest in een voormalig pakhuis maar de dynamische infrastructuur kan tellen; vijf theaterzalen, twee kunstateliers, werk-,vergader- en repetitieruimtes en een drukbezocht café.
OPEK is een huis van verbinden, waar kunstbeoefenaars en -bewonderaars elkaar ontmoeten én verrijken.
OPEK is ook de werkplek van de kunsteducatieve organisaties Artforum, Mooss en WISPER, de stadsgezelschappen Het nieuwstedelijk en fABULEUS, de theateropleiding LUCA Drama, het sociaal-artistiek atelier De FactorY en de jongerenorganisatie Urban Woorden. Ook andere Leuvense organisatie vertoeven regelmatig in OPEK, zoals de banaba opleiding cultuurmanagement van de UCLL, 30CC en REused.
Een gezellig huis dus!”
(Bron: www.opek.be)

Sluispark


Het Sluispark is een gloednieuw park in de hippe buurt van de Vaartkom.

Water speelt er een centrale rol door de opengelegde Dijle, lange zittrappen tot aan het water en een waterspeeltuin.
(Bron: www.visitleuven.be)

Klein Begijnhof

Klein Begijnhof
Het Klein Begijnhof van Leuven is een wijk bestaande uit een straat en twee doodlopende steegjes ten noorden van de Sint-Geertrui-abdij. Deze wijk werd tot in de 19e eeuw bewoond door begijnen. Zoals de naam aangeeft, is dit begijnhof de kleinste van twee begijnhoven in de stad. Het andere, Groot Begijnhof ligt aan de andere kant van de stad, en beide hoven hebben in feite geen gemeenschappelijke geschiedenis (in tegenstelling tot de twee begijnhoven in Mechelen).

Van dit begijnhof resten vandaag een dertigtal huizen in traditionele Vlaamse stijl. Over het algemeen zijn ze soberder afgewerkt dan deze in het Groot Begijnhof, hetgeen wijst op de beperkte middelen van de begijnen in dit hof.

Ongeveer de helft van de huisjes werd in 2005 aan particulieren verkocht. De rest is nog steeds eigendom van het OCMW en wordt aan particulieren verhuurd.
(Bron: Wikipedia)

Sint Geertrui hof

Sint Geertrui hof
De Sint-Geertrui-abdij was een rijke abdij van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus in de Halfmaartstraat, nabij de Mechelsestraat.

Deze abdij werd door Hendrik I van Brabant gesticht in 1206. De abdij bezat talrijke landerijen en hoeves. Binnen de Leuvense omwalling bezat ze wijngaarden met een bijhorend, nog steeds bestaand, wijnpershuis. Vandaag resten van de abdij nog de kerk en een deel van de kloostergebouwen.
Op de plaats van een oude vleugel van de abdij verrees na de Eerste Wereldoorlog onder impuls van professor-kanunnik Armand Thiery een vreemd aandoend samenraapsel van gerecycleerde gevels van huizen verwoest tijdens de oorlog.
(Bron: Wikipedia)

Keuken Dagelijkse Kost – Jeroen Meus


Door de opnamekeuken lopen van Dagelijkse Kost dat was krap voor de massa lopers die we verwachten. Maar Jeroen is zo vriendelijk geweest om z’n licht aan te laten die avond. Neem dus snel even een kijkje door het raam zoals zovelen het reeds voordeden. Schrijnmakersstraat 11, daar worden alle meesterlijke gerechten klaargemaakt!Cera


Begin dit jaar vond de feestelijke inhuldiging plaats van de nieuwe huisvesting van de coöperatie Cera. Met de nieuwbouw op de hoek van de Muntstraat en de Boekhandelstraat vestigt Cera het beslissingscentrum van de coöperatie in de historische binnenstad.

Paul Robbrecht, van het architectenbureau Robbrecht & Daem, z’n visie op het nieuwe Cera-gebouw: “Het nieuwe Cera-gebouw belichaamt de coöperatieve en maatschappelijke ambitie maar gelijktijdig is het een gebouw dat zich in de stad inweeft en een verbindende alliantie aangaat met belangrijke architecturale componenten uit de omgeving: het Stadhuis, het Helleputtegebouw en het Hôtel d’Eynatten. Het gebouw is een stad in de stad.”

Oordeel zelf op de Leuven Night Run…

(Bron: www.cera.be)

Stadhuis

stadhuis
Het stadhuis van Leuven is een van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld en staat op de Grote Markt van de stad.

De plannen voor het stadhuis van Leuven zijn gebaseerd en geïnspireerd op het Stadhuis van Brugge. Het Brugse stadhuis is een van de oudste in België en stond, naast dat van Leuven, model voor onder meer het stadhuis van Oudenaarde, Brussel en Gent.

Het stadhuis telt drie verdiepingen. Tussen de vensters zijn telkens twee nissen, die lichtjes uitspringen. Drie van de vier hoektorens hebben ook nissen. De kraagstenen zijn gebeeldhouwde voorstellingen uit de bijbel. Het steeds terugkerende onderwerp is schuld en boete. Ze hadden een belerende en vermanende functie.
(Bron: Wikipedia)

Radiohuis R – Radio 2

radiohuis
Aan de achterzijde van het historische stadhuis in Leuven opende in 2012 R, het Radiohuis van de VRT. Een gloednieuwe radio- en publieksstudio, een trendy redactieruimte voor Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. Moderne vergaderfaciliteiten bieden voor de VRT uitdagende mogelijkheden om radio te maken tussen de mensen, en dit voor alle VRT-netten. Het Radiohuis wil een open huis vol radio zijn. Radio met een optimale interactie met het publiek, radio van nu, straks en toen. Zonder aan het karakter van het geklasseerde gebouw te raken, werd hiervoor een hedendaags concept bedacht.
(Bron: VRT)

Universiteitshallen – Jubileumzaal

universiteitshal
Was oorspronkelijk de lakenhalle, in 1317 opgericht door de architecten Jan Stevens, Arnold Hore en Godfried Raes (huidige benedenverdieping in gotische stijl).
In 1432 werd de pas gestichte universiteit ondergebracht in de vleugel aan de Krakenstraat. De vier hogere faculteiten en de administratie vonden gedurende vele eeuwen onderdak. De hal bleef leslokaal tot de Eerste Wereldoorlog.
In 1679 verkocht de stad de universiteitshal volledig aan de universiteit, waarna het gebouw hoger werd opgetrokken (huidige eerste verdieping in barokstijl).
In 1723 werd de Regavleugel aangebouwd (classicistische gevel in zandsteen aan kant van de Oude Markt). In 1914 vernield door brand; hersteld in 1922.
Nu nog zijn de diensten van het rectoraat erin ondergebracht.

Ook dit jaar geen korte doorsteek, neen het mag wat meer zijn. We nemen de trappen naar boven en lopen door de prachtige jubileumzaal van het gebouw!

(Bron: www.leuven.be)

Heilige-Drievuldigheidscollege – Finish

hdc
Het Heilige-Drievuldigheidscollege is een katholieke school ingericht door de paters Jozefieten in het hartje van Leuven.
De school werd in 1843 gesticht door kanunnik Constant Van Crombrugghe, stichter van de Congregatie van de Jozefieten. De hoofdingang van de school bevindt zich op het uiteinde van de Oude Markt, de achterzijde van de school bevindt zich aan het Pater Damiaanplein waar het stoffelijk overschot van de Heilige Damiaan van Molokai rust in de crypte van de Sint-Antoniuskerk.
Finishen doen we dit jaar voor het eerst op de speelplaats van het HDC. Wandel verder door de schoolpoort naar de Oude Markt en geniet verder van de unieke sfeer op de Tofsportnacht.

(Bron: Wikipedia)