Chatbot Fonske beantwoordt al je vragen

De Fonske chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Gezien het groeiende aantal deelnemers en de bijhorende vragen die hiermee gepaard gaan hebben we getracht om alle gestelde vragen uit de voorbije edities te beantwoorden in deze chatbot. Kan de chatbot je niet verderhelpen, dan krijg je steeds de kans om alsnog contact met de organisatie op te nemen.
Stel je vragen aan de Fonske chatbot kort en "to the point" voor een optimaal resultaat.