Geen Leuven Night Run in 2020

Met spijt in ons sporthart moeten we jullie meegeven dat er dit jaar geen Tofsportnacht en Leuven Night Run zal doorgaan! Geen nood, in 2021 plannen we voor jullie een spetterende jubileumeditie. Hou het veilig en keep on running!
Bedankt aan partner Tofsport en sponsors Cera en Cronos Leuven.