Leuven Night Run

Parcours

Terwijl jullie flink trainen proberen wij een zo gevarieerd mogelijk parcours aan te bieden. Hier houden we je alvast up to date met een stand van zaken. Het parcours is onder voorbehoud van wijzigingen.

We streven ernaar om minimaal 30% van het parcours te vernieuwen!

 
 
 

Start

rector De Somerplein
Starten doen we in waves op het Rector De Somerplein waar een DJ ons alvast in de juiste sfeer brengt.

Het Rector De Somerplein, kortweg De Somerplein, is een plein in het centrum van Leuven. Het plein werd genoemd naar de eerste rector van de Nederlandstalige Katholieke Universiteit Leuven, professor Pieter De Somer. Het plein is de verbinding tussen de Bondgenotenlaan, de Tiensestraat, de Grote Markt en het Margarethaplein. Het plein wordt gedomineerd door het koor van de Sint-Pieterskerk.

Na het station van Leuven is het De Somerplein met zijn drukke bushaltes de belangrijkste toegangsweg tot Leuven via het openbaar vervoer. Op het plein staat ook het Fonske, een standbeeld dat de KU Leuven bij haar 550-jarige bestaan aan de stad schonk.
(Bron: Wikipedia)

De Leuvenaars en studenten spreken vaak af “Aan Fonske”, wel dat doen wij nu ook. Fonske is 2017 tevens ons logo en siert ook de jaarlijkse T-shirt. Een waar collectorsitem!

Stadhuis

stadhuis
Een mooiere start kunnen we ons amper wensen. We steken de Grote Markt over en nemen de trappen aan het stadhuis, eens binnen maak je kennis met een uniek gebouw.
Het stadhuis van Leuven is een van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld en staat op de Grote Markt van de stad.

De plannen voor het stadhuis van Leuven zijn gebaseerd en geïnspireerd op het Stadhuis van Brugge. Het Brugse stadhuis is een van de oudste in België en stond, naast dat van Leuven, model voor onder meer het stadhuis van Oudenaarde, Brussel en Gent.

Het stadhuis telt drie verdiepingen. Tussen de vensters zijn telkens twee nissen, die lichtjes uitspringen. Drie van de vier hoektorens hebben ook nissen. De kraagstenen zijn gebeeldhouwde voorstellingen uit de bijbel. Het steeds terugkerende onderwerp is schuld en boete. Ze hadden een belerende en vermanende functie.
(Bron: Wikipedia)

Radiohuis R – Radio 2

radiohuis
Aan de achterzijde van het historische stadhuis in Leuven opende in 2012 R, het Radiohuis van de VRT. Een gloednieuwe radio- en publieksstudio, een trendy redactieruimte voor Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. Moderne vergaderfaciliteiten bieden voor de VRT uitdagende mogelijkheden om radio te maken tussen de mensen, en dit voor alle VRT-netten. Het Radiohuis wil een open huis vol radio zijn. Radio met een optimale interactie met het publiek, radio van nu, straks en toen. Zonder aan het karakter van het geklasseerde gebouw te raken, werd hiervoor een hedendaags concept bedacht.
(Bron: VRT)

Wolvenpoort

wolvepoort
De poort is verdwenen in 1779, maar de verweerde fries is vandaag nog steeds te zien, ingewerkt in een muur in het begin van de Schapenstraat. Dat was ook de locatie van de Wolvenpoort (°1149). Het is naar deze gebeeldhouwde wolven dat de poort, voordien bekend onder andere namen, Wolven- of Wolfspoort ging heten.
(Bron: Erfgoedplus.be)

Een smalle trap in de muur geeft je de toegang tot de tuin van het Van Dalecollege. Je zal merken, Leuven is niet vlak. Trap hier niet op je adem, want je wil vast wel meer van onze stad ontdekken.

Kunstencentrum STUK

STUK
We dalen opnieuw af naar het Dijledal en dit doorheen het STUK. In de aula waar we vorig jaar doorheen liepen wordt momenteel gewerkt, dat zorgt ervoor dat we dit jaar door de lobby van het STUK lopen.

STUK is een Huis voor Dans, Beeld en Geluid.

De presentatie van artistiek werk in een inspirerende context staat centraal: in dit huis ontwikkelen en creëren kunstenaars nieuw werk, nemen mensen deel aan cursussen en workshops en reflecteren ze samen met het publiek over kunst en over de wereld. STUK wil een motor zijn voor het kunstenlandschap.
(Bron: STUK)

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof
Een passage door het Groot Begijnhof kan uiteraard niet ontbreken. Hier zal je niet alleen wat trager lopen door de kasseien, maar vooral ook om wat langer te kunnen genieten van deze unieke locatie.

Het Groot Begijnhof van Leuven, ook bekend als Begijnhof Ten Hove, is een gaaf bewaarde, en volledig gerestaureerde historische wijk van een tiental straten in het zuiden van de binnenstad. Het is een van de grootste nog bestaande begijnhoven in Vlaanderen, met een bebouwde oppervlakte van ongeveer 3 ha. De Dijle stroomt dwars door het hof en splitst er in twee armen.
(Bron: Wikipedia)

Het Dijlepark

Dijlepark
Dit parkje tussen de kleine en de grote Dijlearm ging in 1994 open voor het publiek.
In de middeleeuwen stonden hier tal van watermolens: de Voorste Begijnmolen, de Graetmolen, de Boemalemolen en de Redingenmolen. In die tijd werd dit gebied ‘de Werf’ genoemd. Hier legden schepen aan die het gehucht Hove en de verschillende molens bevoorraadden.
(Bron: www.leuven.be)

Dit parkje maakte voor het eerst deel uit van het parcours van wat toen nog de Leuven Sprint heette. Gezien vele Leuvenaars toen verrast waren over het bestaan ervan, plaatsen we het graag opnieuw in de kijker.

Hollands College


Het Hollands College is een universiteitscollege dat werd opgericht in 1617. Het wordt vandaag door de KU Leuven gebruikt als trefpunt voor maatschappelijke reflectie.

De vzw ‘De vrienden van het Hollands College’ engageert zich voor de instandhouding van dit unieke patrimonium. De vrienden steunen de initiatieven van Metaforum, het KU Leuven platform voor interdisciplinair overleg, om dit college uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats voor interdisciplinaire conversatie en culturele evenementen. Ze nemen tegelijk initiatieven om specifieke verfraaiingswerken in dit college mogelijk te maken. Zo helpen ze de waarde van dit unieke patrimonium voor de komende generaties vrijwaren.
(Bron: www.vriendenhollandscollege.be)

Sint-Pieterscollege


Het Sint-Pieterscollege is een katholieke school oorspronkelijk ingericht door het aartsbisdom Mechelen-Brussel als directe reactie op de eerste schoolstrijd in het stadscentrum van Leuven. De school had tientallen jaren een basisschool en heeft nog steeds een secundaire school met in de eerste graad de basisopties moderne wetenschappen, Latijn en Latijn-Grieks en verder in de tweede en derde graad een bijna volledig aanbod van studierichtingen in het algemeen secundair onderwijs.
(Bron: Wikipedia)
 
 
 

De Kruidtuin

kruidtuin
De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van België. De universiteit van Leuven legde hem in 1738 aan voor haar studenten geneeskunde.

In 1835 werd de Kruidtuin van Leuven overgedragen aan de stad Leuven, die in 1982 de oranjerie in haar oorspronkelijke staat renoveerde en een tropische serre plaatste. Liefhebbers van planten en kruiden kunnen hun hart ophalen aan de uiteenlopende collecties. In het serrecomplex van 450 m² vind je naast tal van kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, ook een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten.
(Bron: www.leuven.be)
 
 

Niet lopen achter de bus, maar door de bus!

tofsportnachtbus
Het is eens iets anders, maar het wordt elk jaar opnieuw gesmaakt op onze loop. Het lopen door een gelede bus van De Lijn. Ook dit jaar zijn ze weer present, we vinden ze opnieuw aan het Sint Jacobsplein. Op de "bel" drukken hoeft niet, de deuren staan al open…
 
 
 

Park Den Bruul

Den Bruul
Een park dat leeft in de Leuvense binnenstad, dat is het minste wat je kan zeggen over Den Bruul. Of het nu wereldfeesten zijn, zomerfilms, jongeren die er een balletje trappen of skaters die hun kunsten tentoon spreiden, er is altijd wel wat te doen… zo ook op de avond van de Leuven Night Run met het straatbuffet. Wij maken er de doorsteek naar het noordelijke deel binnen de stadsring.
 
 
 
 
 

Klein Begijnhof

Klein Begijnhof
Het Klein Begijnhof van Leuven is een wijk bestaande uit een straat en twee doodlopende steegjes ten noorden van de Sint-Geertrui-abdij. Deze wijk werd tot in de 19e eeuw bewoond door begijnen. Zoals de naam aangeeft, is dit begijnhof de kleinste van twee begijnhoven in de stad. Het andere, Groot Begijnhof ligt aan de andere kant van de stad, en beide hoven hebben in feite geen gemeenschappelijke geschiedenis (in tegenstelling tot de twee begijnhoven in Mechelen).

Van dit begijnhof resten vandaag een dertigtal huizen in traditionele Vlaamse stijl. Over het algemeen zijn ze soberder afgewerkt dan deze in het Groot Begijnhof, hetgeen wijst op de beperkte middelen van de begijnen in dit hof.

Ongeveer de helft van de huisjes werd in 2005 aan particulieren verkocht. De rest is nog steeds eigendom van het OCMW en wordt aan particulieren verhuurd.
(Bron: Wikipedia)

Sluispark


Het Sluispark is een gloednieuw park in de hippe buurt van de Vaartkom.

Water speelt er een centrale rol door de opengelegde Dijle, lange zittrappen tot aan het water en een waterspeeltuin.
(Bron: www.visitleuven.be)
 
 

Sint Geertrui hof

Sint Geertrui hof
De Sint-Geertrui-abdij was een rijke abdij van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus in de Halfmaartstraat, nabij de Mechelsestraat.

Deze abdij werd door Hendrik I van Brabant gesticht in 1206. De abdij bezat talrijke landerijen en hoeves. Binnen de Leuvense omwalling bezat ze wijngaarden met een bijhorend, nog steeds bestaand, wijnpershuis. Vandaag resten van de abdij nog de kerk en een deel van de kloostergebouwen.
Op de plaats van een oude vleugel van de abdij verrees na de Eerste Wereldoorlog onder impuls van professor-kanunnik Armand Thiery een vreemd aandoend samenraapsel van gerecycleerde gevels van huizen verwoest tijdens de oorlog.
(Bron: Wikipedia)
 
 

Justitiepaleis


Het justitiepaleis, werd tussen 1923 en 1930 opgetrokken in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Brabant naar ontwerp van de Brusselse architect O. Francotte. Deze door de Franse Academie gevormde architect hanteerde een exuberante historiserende architectuurstijl waarin in ruime mate traditionele elementen uit voornamelijk de Franse renaissance en barok werden aangewend. Het gebouw huisvest de correctionele rechtbank, de handelsrechtbank, de burgerlijke rechtbank, en sinds 1996 ook het assisenhof, met alle bijhorende gerechtelijke diensten.
(Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/)

Het heeft ons heel wat zweet gekost om dit pareltje in het parcours te kunnen opnemen. Maar we zijn allen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen enorm dankbaar. We zijn dan ook super fier jullie dit op de komende editie van de Leuven Night Run te kunnen voorschotelen!

Bibliotheek Tweebronnen

Tweebronnen
Bibliotheek Tweebronnen is een van de zes grootste bibliotheken in Vlaanderen. Ze is gevestigd in de voormalige Technische School, het laatste gebouw dat de bekende architect Henry Van de Velde realiseerde in België. Het is tussen 1936 en 1942 gebouwd en werd in 1990 beschermd als historisch waardevol geheel. Tot vandaag is het een van de weinige Leuvense voorbeelden van modern eigentijds bouwen tussen 1935 en 1975.

(Bron: www.leuven.be)
 

De stadsschouwburg

Stadsschouwburg
De Stadsschouwburg is een concert- en theaterzaal in Leuven. Het gebouw is gelegen aan de Bondgenotenlaan 21 en werd opgetrokken in 1867 ter vervanging van de zaal ’t Muziek Frascati die door de aanleg van de voorgenoemde laan had moeten verdwijnen.
Stadsarchitect E. Lavergne werd in 1863 belast met de bouw van een nieuwe concertzaal ter vervanging van de bekende “Frascati”-zaal van de familie Cordemans.
De bouw vatte aan in 1864 en de plechtige opening vond plaats op 3 september 1867.

Ooit al in looptenue naar het theater geweest? Dit is je kans!
(Bron: Wikipedia)
 

M – Museum

museum M
M – Museum Leuven is een museum in de Leuvense binnenstad, op de locatie van het vroegere stedelijk museum Vander Kelen-Mertens. Het museum beschikt over een eigen collectie van circa 46.000 werken. De opening vond plaats op 20 september 2009 door de Belgische prinses Mathilde en de Nederlandse prinses Máxima.

M – Museum Leuven was de laureaat van de museum- en publieksprijs van de Vlaamse MuseumPrijs 2011.
(Bron: Wikipedia)

 
 

Hoger instituut voor Wijsbegeerte


Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte huisvest vandaag de diverse filosofische activiteiten van de KU Leuven op zowel onderwijs- als onderzoeksvlak in het Neogotische gebouwencomplex aan het naar zijn stichter genoemde Kardinaal Mercierplein in het centrum van Leuven.
(Bron: Wikipedia)
 
 
 
 
 
 

Leo XIII seminarie


Het Leo XIII seminarie viert binnenkort zijn 125-jarige bestaan. In een open en religieuze atmosfeer hebben verschillende generaties (priester)studenten samengeleefd en gestudeerd. Ook de gebouwen ademen deze historische en religieuze sfeer uit en tonen knappe staaltjes van neogotische architectuur. Vandaag is het Leo XIII seminarie een internationale en christelijke studentenresidentie waar 106 studenten van alle studie-richtingen en nationaliteiten in gemeenschap samenleven. Er zijn tal van verschillende gemeenschappen: Camino, Babel, Jericho, Hebron, Tabor (UP), Paloma (UP), San Damiano, Pharos en Emmaüs.
(Bron: www.leoxiiiseminarie.org)
 
 

Cinema ZED op de Vesaliussite


De nieuwe Cinema ZED op de Vesaliussite al bezocht? Neen? Dan wordt het dringend tijd… Sinds januari 2017 heeft Cinema ZED er twee zalen bij op deze nieuwe locatie.

Cinema ZED is een non-profit cinema die het jaar rond geopend is. De cinema brengt in hoofdzaak nieuwe distributietitels aangevuld met thematische reeksen, herhalingen van ouder werk,
filmklassiekers, documentaires, jeugdfilms en kortfilmcompilaties.

Cinema ZED werd geopend in januari 2002. Het is een project van Fonk vzw, de organisatie die ook achter de filmfestivals Docville en Internationaal Kortfilmfestival Leuven, Dalton Distribution, Zomerfilms, Filmklap en de productiecel Fonk Producties zit.

Cinema ZED is een sterk lokaal verankerde culturele organisatie die intensief samenwerkt met culturele organisaties allerhande. Daarnaast vinden ook met de regelmaat van de klok filmfestivals plaats in Cinema ZED, zoals als het Afrika Filmfestival, het Rode Hond Kinderfestival en het Holebi Filmfestival.

(Bron: Wikipedia)

Campus Groep T Leuven


Campus Groep T Leuven is een campus voor hoger onderwijs van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven in de stad Leuven. Tot 2013 was Groep T een onafhankelijke hogeschool.

Een geweldige nieuwkomer dit jaar in het parcours. Dit gebouw moet je met je loopschoenen verkennen, de foto zegt voldoende niet?

(Bron: Campus Groep T Leuven)
 
 

Woonzorgcentrum Edouard Remy


Woonzorgcentrum Edouard Remy ligt in het hartje van Leuven. Het WZC wordt beheerd door Zorg Leuven. Het biedt plaats aan 172 valide en zorgbehoevende bewoners. In WZC Edouard Remy is er ook een Centrum voor Kortverblijf met 10 kamers. Het gebouw dateert van 1958 en werd deels gerenoveerd in de jaren 90. De nieuwbouw aan de Andreas Vesaliusstraat werd officieel geopend op 7 februari 2015.
(Bron: www.zorgleuven.be)
 
 

Sint – Donatuspark (stadspark)

stadspark
Het Sint-Donatuspark is een stadspark in de Belgische stad Leuven, gelegen tussen de Charles Deberiotstraat, de Vlamingenstraat en de Naamsestraat. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl en werd tussen 1993 en 1998 opnieuw aangelegd.

In het Sint-Donatuspark bevinden zich thans restanten van de oorspronkelijke ringmuur rond de stad Leuven uit de twaalfde eeuw. Het betreft enkele torens, opgetrokken uit zandsteen en ijzerzandsteen, die tegenwoordig afgesloten zijn voor het publiek.

In de volksmond is het Sint-Donatuspark beter bekend als het stadspark of de Gielenhof (gilden hof).
(Bron: Wikipedia)

Het Pauscollege

Pauscollege
Het Pauscollege (of Paus Adrianus VI-college) is een studentenresidentie van de Katholieke Universiteit Leuven aan het Hogeschoolplein te Leuven.

Het was paus Adrianus VI die bij testament na zijn overlijden in 1523 zijn Leuvense woning ter beschikking stelde als college voor behoeftige theologiestudenten.
In 1967 werd het gerenoveerd en gemoderniseerd. In 1973 werd het complex erkend als onroerend erfgoed. De binnenkoer werd verfraaid met kunstwerken van Gerard Holmens (“Unie” , 1970), Willy Ceysens (“Met Vijf op een Bank”) en Olivier Strebelle (“Leeuw en Leeuwin” aan beide zijden van de trappartij die toegang geeft tot de vierde vleugel). Tegenwoordig zijn er 191 studentenkamers en 10 studio’s.

Het Pauscollege is reeds sinds de eerste editie een locatie op onze loop en ook dit jaar zal de kaarsenrij op het binnenplein niet ontbreken.

(Bron: Wikipedia)

Dewerf

dewerf
Dewerf is een ideaal ontmoetingspunt om gezellig met vrienden bij te praten, maar hongerige magen komen hier ook beslist aan hun trekken.

Je eten wordt ook nét iets anders geserveerd dan in een doorsnee café. Je fruitsap drink je bijvoorbeeld uit vrolijk gekleurde plastieken bekers. Je ijsje eet je uit een ouderwetse weckpot. Je chocolademelk wordt steeds vergezeld van een prince-koek en het verse fruitsap, tja, dan moet je zelf maar eens uitproberen. Op elk tafeltje staat alvast een rol keukenpapier klaar om de smosboel op te ruimen

Dewerf een vaste waarde op ons parcours, zo ook dit jaar!
(Bron: Leven in Leuven)
 
 

Universiteitshallen

universiteitshal
Was oorspronkelijk de lakenhalle, in 1317 opgericht door de architecten Jan Stevens, Arnold Hore en Godfried Raes (huidige benedenverdieping in gotische stijl).
In 1432 werd de pas gestichte universiteit ondergebracht in de vleugel aan de Krakenstraat. De vier hogere faculteiten en de administratie vonden gedurende vele eeuwen onderdak. De hal bleef leslokaal tot de Eerste Wereldoorlog.
In 1679 verkocht de stad de universiteitshal volledig aan de universiteit, waarna het gebouw hoger werd opgetrokken (huidige eerste verdieping in barokstijl).
In 1723 werd de Regavleugel aangebouwd (classicistische gevel in zandsteen aan kant van de Oude Markt). In 1914 vernield door brand; hersteld in 1922.
Nu nog zijn de diensten van het rectoraat erin ondergebracht.
(Bron: www.leuven.be)
 
 
 

Heilige-Drievuldigheidscollege

hdc
Het Heilige-Drievuldigheidscollege is een katholieke school ingericht door de paters Jozefieten in het hartje van Leuven.
De school werd in 1843 gesticht door kanunnik Constant Van Crombrugghe, stichter van de Congregatie van de Jozefieten. De hoofdingang van de school bevindt zich op het uiteinde van de Oude Markt, de achterzijde van de school bevindt zich aan het Pater Damiaanplein waar het stoffelijk overschot van de Heilige Damiaan van Molokai rust in de crypte van de Sint-Antoniuskerk.

De sporthal zal ook dit jaar niet ontbreken!

(Bron: Wikipedia)
 
 

Finish


Oude Markt
De Oude Markt is een rechthoekig plein in het centrum van Leuven dat grotendeels bestaat uit horecazaken. Hieraan dankt het zijn bijnaam “de langste toog ter wereld”.
Als residentiestad van de graven van Leuven kreeg het plein in 1150, toen de eerste stenen omwalling werd gebouwd, het marktrecht waardoor er economische activiteiten werden ontwikkeld. Er werd tot drie maal per week markt gehouden. Delen van de markt ontsnapten aan de bombardementen van de twee wereldoorlogen, maar toch was de wederopbouw noodzakelijk.
(Bron: Wikipedia)

Finishen doen we dus hier. Maar niet getreurd, je kan hier nog lang nagenieten van het Leuvense gerstenat en supporteren voor de Belgische -en internationale toppers van het polsstokgala op deze unieke locatie.